Branża budowlana – uprawnienia

Jeśli chcemy podwyższyć własną atrakcyjność na rynku pracy, warto inwestować w szkolenia a także kursy, między innymi takie jak egzamin na uprawnienia budowlane, który organizowany jest kilka razy w roku przez polską izbę inżynierów budownictwa. Należy jednakże pamiętać, że oczywiście nie każdy do tego egzaminu może podejść, ponieważ szczegółowe wytyczne zawarte są w omal budowlanym.
Uprawnienia w branży budowlanej – jak dostać?
Głównie należy podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Jednakże w pierwszej kolejności powinno się sprawdzić wytyczne, które ustalone są w przepisach prawa budowlanego. Ogólnie rzecz ujmując dotyczą one wykształcenia kierunkowego, średniego lub wyższego, jak także należycie długiego stażu w branży budowlanej, na przykład w biurze projektowym lub na placu budowy. Wyłącznie osoby, które spełniają omówione powyżej wymogi, mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane, a więc zapisać na egzamin. Egzamin składa się z dwóch etapów. 1-szy to część pisemna, czyli test. Do drugiego etapu, czyli części ustnej, mogą podejść wyłącznie osoby, które test zdały pozytywnie. Po uzyskaniu pozytywnych rezultatów otrzymujemy uprawnienia budowlane, które wydawane są przez komisję kwalifikacyjną. W praktyce jest to dokument uprawniający nas do wykonywania określonych prac technicznych trakcie prac budowlanych. Uprawnienia w branży budowlanej można zdobyć w obrębie określonej specjalności, np instalacyjnej, w zakresie instalacji elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, wentylacyjnej, cieplnej albo telekomunikacyjnej.

Sprawdź: uprawnienia budowlane.