Egzamin na uprawnienia budowlane

Podnoszenie umiejętności i zdobywanie nowych umiejętności pozwala nam na awans w pracy, jak również zdobycie nowej świetnie płatnej pracy. Z pewnością jest to zasada uniwersalna, która tyczy się też branży budowlanej, która, jak wiemy, wyróżnia się dynamicznym rozwojem i sporym zatrudnieniem. Właśnie dlatego warto zdobywać nowe kwalifikacji i poszerzać edukację, co jest możliwe dzięki rozwiązaniu, jakim są uprawnienia budowlane, które są nadawane przez komisję kwalifikacyjną Polskiej izby Inżynierów Budownictwa.

Jak zdobyć uprawnienia budowlane?
Przede wszystkim należy zaznaczyć, że uprawnienia budowlane są w zgodzie z polskim prawem wydawane w postaci decyzji administracyjnej. By zyskać uprawnienia w branży budowlanej powinno się spełniać kilka kluczowych warunków, których szczegółowe zasady określone są w przepisach prawa budowlanego. Najogólniej rzecz ujmując dotyczą one jak kierunkowego wykształcenia, jak też stosownej praktyki w zakresie projektowania, jak też stażu w biznesie budowlanej. Tylko kandydaci, którzy spełniają przedstawione powyżej warunki, mogą przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. Egzamin w całym kraju odbywa się w tym samym czasie. Składa się z dwóch części, pierwsza część ma charakter pisemny. Jest to test. Jednakże druga część ma charakter ustny. Po uzyskaniu pozytywnych rezultatów z obu części kandydat uzyskuje uprawnienia budowlane, czyli uprawnienia do prowadzenia samodzielnych prac technicznych w zakresie projektowania albo prowadzenia robót budowlanych.

Więcej: uprawnienia budowlane.