Czym jest armatura przemysłowa

Współcześnie w wielu gałęziach gospodarki wykorzystywana jest powszechnie armatura przemysłowa. Służy ona przede wszystkim do łączenia poszczególnych części ciągów technologicznych pracujących pod wysokim ciśnieniem (np. instalacji wodno-kanalizacyjnych).

Jej dodatkowe zadanie polega na ścisłym kontrolowaniu przesyłu czynników roboczych (cieczy, gazów).
Gwarancja optymalnej wydajności i sprawności .
Armatura przemysłowa obejmuje szereg elementów, które są zrealizowane ze stali nierdzewnej albo węglowej, mosiądzu, ewentualnie syntetycznego polipropylenu. Mowa tutaj w szczególności o zaworach pozwalających na regulowanie pracy całego układu (kulowych, grzybkowych, kołnierzowych, kątowych, elektrycznych itd.), zasuwach zamykających i otwierających dopływ mediów, przyłączach zapewniających szczelność czy siłownikach pneumatycznych odpowiedzialnych za ciągłość ruchu. Pozostałe ważne komponenty to choć przepustnice ślimakowe, odwadniacze, końcówki do węży, wymienniki ciepła, hydranty, filtry, czujniki kontrolno-pomiarowe, szybkozłącza, kształtki, włazy kratowe, wpusty, nawiertki, pompy oraz napędy. Znajdują one szerokie przeznaczenie w zakładach działających m.in. w biznesie energetycznej, chemicznej, spożywczej, motoryzacyjnej, hutniczej i morskiej. Poza tym perfekcyjnie sprawdzają się w oczyszczalniach ścieków, ciepłowniach miejskich, a także rafineriach. Dodajmy, że armatura przemysłowa stwarza sposobność zamontowania każdej instalacji zarówno poziomo, jak i pionowo bądź pod zróżnicowanymi kątami nachylenia.

Zobacz więcej: Armatura Przemysłowa.