Producedury w magazynach chemicznych

Przechowywanie chemikaliów jest obwarowane wieloma zasadami i trzeba spełnić wiele restrykcyjnych wymagań, żeby można było zagwarantować dobrą jakość i żebyśmy mieli pewność, że wszystko będzie zaplanowane w zgodzie z zasadami prawa. Przede wszystkim magazyn chemiczny musi być usytuowany w odpowiednim miejscu i miejsce to jest nieprawdopodobnie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa zarówno wszystkich materiałów przechowywanych w takim magazynie, jak i ludzi, którzy w nim pracują. Magazyn chemikaliów zwykle jest zlokalizowany na uboczu, w miejscu słabiej dostępnym dla ogółu i ma to określony cel.

Taka lokalizacja magazynu minimalizuje ryzyko wtargnięcia na jego teren osób niepowołanych. W magazynach chemicznych używa się bardzo restrykcyjne zasady postępowania, które mają na celu zabezpieczenie przechowywanych tam chemikaliów. Magazyny są nie tylko strzeżone przez ochronę fizyczną, niemniej jednak też monitorowane i bez wątpienia zamknięte 24h na dobę, a dostęp do magazynów jest możliwy wyłącznie po umówieniu się i na bazie adekwatnej przepustki. Nikt niepowołany nie ma możliwości zdobyć się do magazynu. Takie zasady są bardzo restrykcyjne, niemniej jednak na nieszczęście konieczne w celu obietnice odpowiednich standardów działania magazynu i zabezpieczenia ludzi tam pracujących. Żeby pracować w magazynie, powinno się posiadać też odpowiednie uprawnienia i przedtem przejść specjalne szkolenia, które przekazują wiedzę praktyczną i teoretyczną dotyczącą postępowania z chemikaliami innymi i niebezpiecznymi substancjami. Bez takiejwiedzy nie da się stosownie pracować.

Źródło: skład substancji niebezpiecznych.