Wsparcie rozwoju sensorycznego

Integracja sensoryczna to proces przetwarzania informacji sensorycznych przez mózg w sposób, który pozwala nam adekwatne reagowanie na bodźce z otoczenia. Dzięki temu procesowi jesteśmy w stanie dopasować własne zachowanie do zmieniających się sytuacji oraz z dobrym skutkiem funkcjonować w powszechnym życiu. W tym artykule omówimy, czym jest integracja sensoryczna i jakie znaczenie ma dla naszego rozwoju.

Integracja sensoryczna tyczy się przetwarzania informacji zmysłowych, takich jak dotyk, wzrok, słuch, smak, zapach a także równowaga i propriocepcja, czyli wiedza o położeniu własnego ciała w przestrzeni. Proces ten odbywa się w mózgu i pozwala nam dostosowanie naszej reakcji do sytuacji oraz skuteczne funkcjonowanie w środowisku. Dzięki integracji sensorycznej jesteśmy w stanie ze znakomitym skutkiem poruszać się w przestrzeni, rozpoznawać obiekty a także wyeksponować dźwięki i kolory.

Najważniejszą rolą integracji sensorycznej jest zapewnienie właściwej regulacji stanu pobudzenia i emocji. Osoby, u których proces integracji sensorycznej jest zaburzony, na prawdę bardzo często mają problemy z kontrolą własnego stanu emocjonalnego, oraz reagują nieadekwatnie na bodźce z otoczenia. Mogą posiadać trudności z koncentracją, koordynacją ruchową, a także z rozpoznawaniem i interpretacją zmysłowych informacji.

Zaburzenia integracji sensorycznej mogą występować u dzieci oraz dorosłych. U dzieci objawy zaburzeń integracji sensorycznej zazwyczaj objawiają się jako nadwrażliwość albo niedowrażliwość na bodźce zmysłowe, przykładowo. trudności w jedzeniu niektórych potraw, awersja do określonych barw lub dźwięków, zbyt ogromne albo zbyt małe zainteresowanie zabawami sensorycznymi. U dorosłych zaburzenia integracji sensorycznej mogą prowadzić do trudności w funkcjonowaniu zawodowym, społecznym i osobistym.

W terapii zaburzeń integracji sensorycznej stosuje się różne techniki, takie jak sensoryczna integracja, stymulacja proprioceptywna, terapia okołoukładowa, terapia ruchem rozwojowym czy trening integracji słuchowej. Celem terapii jest poprawa zdolności adaptacyjnych oraz poprawa funkcjonowania w normalnym życiu.

Podsumowując, integracja sensoryczna jest ważnym procesem przetwarzania informacji zmysłowych, który pozwala nam adekwatne reagowanie na bodźce z otoczenia a także skuteczne funkcjonowanie w normalnym życiu.

Więcej: integracja sensoryczna Łódź.