Uprawnienia budowlane – korzyści

Branża budowlana oferuje wiele opcji, jak też atrakcyjne zarobki, nie powinno więc być zaskoczeniem, że wiele osób wiąże własną przyszłe lata zawodową właśnie z budownictwem. Warto wspomnieć natomiast o tym, aby stale dbać o swój rozwój, a więc zdobywać na przykład dodatkowe uprawnienia budowlane, które pozwolą nam na samodzielne wykonywanie prac technicznych np w obrębie kierowania pracami budowlanymi.
Dlaczego warto dostać uprawnienia w biznesie budowlanej?
Głównie takie dodatkowe uprawnienia to duża szansa na awans czy też zyskanie lepszych wypłat.

Nie zapominajmy jednakże o tym, że uprawnienia budowlane mogą być uzyskane jedynie przez osoby, które zdadzą pozytywnie obie części egzaminu, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. Do części ustnej przed komisją kwalifikacyjną mogą przystąpić tylko osoby, które zdały pozytywnie pierwszą część, czyli egzamin pisemny. Warto zdawać sobie sprawę również o tym, że na taki egzamin mogą zapisać się tylko osoby, które mają odpowiednie wykształcenie, jak również odbyły odpowiednio długi staż w biznesie budowlanej. Na uwagę zasługuje też fakt, że uprawnienia budowlane dzielą się na dwa podstawowe typy, a mianowicie uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi, jak również uprawnienia do projektowania architektonicznego. W obrębie tych dwóch podstawowych typów można wyróżnić jeszcze specjalności, przykładowo tj. specjalność instalacyjna czy też inżynieryjna, w obrębie której odznacza się jeszcze specjalność mostową, drogową, kolejową wyburzeniową czy hydrotechniczną.

Warto sprawdzić: uprawnienia budowlane.