Jak wycenić majątek?

Gdy przychodzi do sprzedaży nieruchomości, którą masz w posiadaniu, warto na początek ocenić jej wartość. To pozornie proste zadanie, jednak nie do końca. Nie warto sugerować się zdaniem bliskich, ponieważ Ci nie zawsze mogą mieć o tym odpowiednie pojęcie.

Dlatego sugerujemy wybrać się z tym misją do specjalisty, ponieważ wykonanie specjalistycznej analizy może sprawić, że sprzedaż swoją nieruchomość za dużo wyższą cenę.
Sprzedaż nieruchomości – wycena
Określanie wartości nieruchomości jest pierwszym i fundamentalnym krokiem, który generuje późniejsze wydarzenia. To dojrzałe podejście, ponieważ uwagi, które możesz otrzymywać zewnątrz, pomimo dobrych zamysłów mogą nie być adekwatne. 
Warto sporządzić operat szacunkowy, który jest opinią fachowca. Ponadto jest opinią fachowca sporządzanym jedynie w formie pisemnej. Operat zawiera takie informacje, jak określenie celu wyceny, zakres wyceny, opis stanu nieruchomości, bazę formalną, wynik wyceny a także analizę i charakterystykę rynku nieruchomości, które dana nieruchomość dotyczy.
Taki operat wytwarza rzeczoznawca majątkowy. Jest to osoba fizyczna, która posiada w Polsce uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Rozwoju albo jego poprzedników prawnych w odpowiednich trybach ustaw. 
Takie działania pozwolą Ci spostrzec, ile w rzeczywistości posiadana przez Ciebie nieruchomość jest warta a także jak jej cena kształtuje się na tle rynku nieruchomości. Dokonaj tych czynności, by wyjść na transakcji jak najlepiej.

Sprawdź: rzeczoznawca nieruchomości łęczyce