Przechowywanie nośników informacji

Bezpieczeństwo danych firmowych wymaga przestrzegania kilku zasadniczych zasad, które dotyczą między innymi regularnego wykonywania kopii zapasowych danych poufnych, jak też danych pochodzących z plików tekstowych, plików graficznych, arkuszy kalkulacyjnych czy programów księgowych i rozliczeniowych. Należy pamiętać, że przechowywanie kopii zapasowych wykonywane jest przez firmy działające na rynku usług bezpieczeństwa informatycznego.
Jak nie utracić danych firmowych?
Podstawowa zasada bezpieczeństwa mówi o tym, by regularnie wykonywać kopie zapasowe danych, które nie mogą być utracone, ponieważ grozi to przykrymi konsekwencjami dla funkcjonowania firmy.

Jednakże samo wykonywanie kopii to za niewiele, by uchronić się przed utratą poważnych dla funkcjonowania firmy danych a także informacji. Konieczne jest jeszcze przechowywanie dysków twardych z danymi firmowymi, które powinno być wykonywane przez specjalistów, a zatem firmy, które zapewniają między innymi bezpieczny transport nośników informacji, jak także ich bezpieczne przechowywanie w sprawdzonych oraz w odpowiedni sposób zabezpieczonych lokalizacjach. Wymagane jest to, aby kopie zapasowe przechowywane były w przynajmniej dwóch różnorakich lokalizacjach, co w znaczący sposób zwiększa bezpieczeństwo danych firmowych. Co za tym idzie, przechowywanie kopii zapasowych warto powierzyć firmie, która zapewnia monitorowaną a także całodobowo chronioną lokalizację. Ponadto, firmy oferujące takie usługi zajmują się też w archiwizacją danych elektronicznych oraz owych w wersji tradycyjnej.

Źródło informacji: przechowywanie dysków twardych.