Faktoring jako wsparcie finansowe dla firm

Faktoring to pojęcie, które na prawdę często pojawia się w kontekście finansów i działalności przedsiębiorstw. Ale czym tak de fakto jest faktoring i w jaki sposób może być wartościowy dla firm? Postaramy się wyjaśnić to zagadnienie w sposób neutralny i informacyjny, bez reklamowania żadnych konkretnych usług czy firm.

Definicja faktoringu

Faktoring to finansowa usługa, która polega na przekazaniu przez firmę swoich należności od klientów do specjalistycznej instytucji finansowej, zwanej faktorem.

Faktor przejmuje te należności od przedsiębiorstwa i w zamian za to wypłaca mu środki pieniężne, zazwyczaj w wysokości częściowej wartości tych należności. Następnie faktor para się odzyskiwaniem długów od klientów firmy.

Jak funkcjonuje faktoring?

Firma, która korzysta z faktoringu, przekazuje faktorowi własne nieuregulowane faktury. Faktor przeprowadza weryfikację tych faktur i wypłaca przedsiębiorstwu część ich wartości, zazwyczaj od 70% do 90%. Pozostała część zostaje zatrzymana jako zabezpieczenie na wypadek potencjalnych problemów z odzyskaniem długu od klienta firmy. Po otrzymaniu środków, firma może je wykorzystać na bieżące potrzeby finansowe, tj. opłacenie dostawców czy inwestycje.

Korzyści z korzystania z faktoringu

Faktoring ma kilka poważnych korzyści dla firm. Po pierwsze, daje możliwość on na poprawienie płynności finansowej przedsiębiorstwa, gdyż firma otrzymuje środki pieniężne za swoje faktury zaraz, bez konieczności czekania na termin zapłaty przez klientów. To może być szczególnie istotne w sytuacji firm, które mają duże opóźnienia w regulowaniu płatności przez klientów.

Po drugie, faktoring umożliwia firmie skoncentrować się na swojej głównej działalności, a nie na odzyskiwaniu długów. Faktor przejmuje to zadanie, co może oszczędzić firmie sporo czasu i energii.

Podsumowanie

Faktoring to usługa finansowa, która może być przydatna dla firm w poprawie płynności finansowej i ochronie przed ewentualnymi problemami z odzyskaniem długów od klientów. Jest to narzędzie, które może być stosowane przez rozmaite przedsiębiorstwa, niezależnie od ich wielkości czy branży. Jednakże przed zdecydowaniem się na faktoring, warto z dużą uwagą prześledzić propozycję faktora i porównać ją z innymi dostępnymi opcjami finansowania.

Sprawdź: co to jest faktoring.