Kancelaria prawna

Zarówno kancelaria adwokacka, jak i radca prawny zajmują się udzielaniem pomocy prawnej. Chociaż niektórzy uważają, że to ta sama profesja, to realnie różnią się od siebie. W dzisiejszym artykule omówimy, czym z dużą uwagą zajmuje się kancelaria adwokacka i radca prawny a także jakie są między nimi różnice.

Kancelaria adwokacka to jednostka organizacyjna, w której adwokaci świadczą pomoc prawną dla swoich klientów. Adwokaci są prawnikami posiadającymi wyższe wykształcenie prawnicze, ukończone studia na kierunku prawo a także odbyty staż adwokacki. Mają oni prawo reprezentowania swoich klientów przed sądami i organami administracji publicznej, jak także doradzania w kwestiach prawnych, sporządzania opinii prawnych, umów, pism procesowych, jak też w zakresie mediacji i negocjacji. Adwokat może prowadzić jednoosobową kancelarię adwokacką, niemniej jednak również pracować w zespole adwokackim. W Polsce właściwie każdy adwokat jest wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez okręgową radę adwokacką.

Radca prawny to również prawnik posiadający wyższe wykształcenie prawnicze a także odbyty staż radcowski. Radca prawny może udzielać wskazówek prawnych oraz reprezentować swoich klientów przed sądami i organami administracji publicznej. Radca prawny może też sporządzać umowy i pisma procesowe, a także doradzać w zakresie mediacji i negocjacji. Radca prawny może prowadzić jednoosobową kancelarię radcy prawnego, niemniej jednak także pracować w zespole radców prawnych. W Polsce właściwie każdy radca prawny jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez okręgową izbę radców prawnych.

Najważniejszą różnicą między kancelarią adwokacką a kancelarią radcy prawnego jest zakres oferowanych usług. Adwokat ma szerszy zakres uprawnień, w tym prawo do reprezentowania swoich klientów przed wszystkimi sądami, w trakcie gdy radca prawny może działać jedynie w określonych sprawach i przed określonymi sądami. Inną różnicą jest specjalizacja adwokatów i radców prawnych. Adwokaci zwykle specjalizują się w prowadzeniu spraw karnych, cywilnych i administracyjnych, w trakcie gdy radcy prawni specjalizują się w prowadzeniu spraw związanych z prawem handlowym i gospodarczym.

Sprawdź tutaj: Radca prawny Dąbrowa Górnicza.