Odszkodowanie powypadkowe

Czy w każdej sytuacji polecam nam się odszkodowanie z tytułu polisy OC? Jeżeli jesteśmy poszkodowani w wypadku drogowym, to tak. Gdy wypadek powstał za naszą przyczyną, to taka polisa nie daje nam nic.

Ona pokrywa koszty naprawy samochodów, które poza nami w wypadku brały udział. Oprócz tym odszkodowanie z OC może także zostać wypłacone, kiedy odpowiedni agent postara się o to, by było ono wyższe niż przewiduje to ubezpieczyciel. Taka pomoc jest , a oprócz tego bardziej popularna i korzysta z niej wielu uczestników wypadków. Najczęściej takie wypadki posiadają poważny charakter.
Do nich zwykle wzywana jest policja i pogotowie. Przy takich kolizjach zazwyczaj koniecznie powinno się spisać oświadczenie powypadkowe. Takie pisma muszą zostać zredagowane przez osobę, która była sprawcą wypadku, bo na jego bazie rozpoczynają się procedury, które zapewniają odszkodowanie z OC i odszkodowanie z NW. W takich trudnych sytuacjach bardzo często na miejscu wypadku zjawiają się też agenci, którzy zajmują się odszkodowaniami z tytułu polis dodatkowych. Ichniejszym pomoc w wielu sytuacjach okazuje się niezbędna, bo są oni w stanie wywalczyć dużo większe odszkodowania niż te, na które liczą poszkodowani. Pomoc w uzyskaniu odszkodowania z OC jest bezpłatna do czasu zanim odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Dopiero, gdy poszkodowani uzyskają świadczenie, właściwyodpowiedni procent trafia do agenta. Dlatego zazwyczaj agenci tacy podejmują się jedynie tych spraw, które mogą zakończyć się przysądzeniem odszkodowania, o które posiadają się starać. Takiego agenta można wyszukać też poświęcając własny czas.
Polecamy: zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku.