Pomoc prawna w sprawach podziału majątku wspólnego małżonków

Musimy uświadomić sobie, że jeżeli przed zawarciem małżeństwa nie została podpisana intercyza, to w momencie zawarcia małżeństwa powstaje tak zwana ustawowa wspólność majątkowa, czyli więź finansowa pomiędzy współmałżonkami. Warto mieć na uwadze o tym, że zostaje ona przerwana z mocy prawa w momencie rozwodu. W takim wypadku konieczny będzie podział majątku wspólnego współmałżonków.

Warto zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, takiej jak kancelaria kielce podział majątku.
Pomoc adwokata przy podziale majątku – Co warto mieć świadomość tego?
Głównie trzeba zaznaczyć, że taki prawnik pomoże nam w sposób rozbudowany oraz rzetelne, a więc na każdym etapie sprawy. Warto zdawać sobie sprawę o tym, że adwokat kielce podział majątku sporządzi w głównej mierze odpowiednie pisma, czyli wniosek o podział majątku. Warto tutaj podkreślić, że taka sprawa może być rozwiązana pozasądowo, czyli polubownie, niemniej jednak może też być to postępowanie sądowe. Co więcej, adwokat zgromadzi też niezbędną dokumentację wymaganą do załatwienia sprawy. Warto być świadomym o tym, że podział majątku prawnik kielce posiada specjalistyczną wiedzę w tym zakresie, ma na koncie sporo przeprowadzonych spraw o podział majątku prócz tego jest na bieżąco z panującym orzecznictwem wydawanym w tym temacie. Warto mieć na uwadze także o tym, że do obowiązków adwokata należało będzie między innymi wniesienie wszystkich wymaganych przepisami prawa roszczeń między małżonkami a dodatkowo będzie musiał również rozliczyć pożytki czy także zgłosić wniosek o powołanie biegłego do oszacowania wartości majątku.

Sprawdź: prawnik kielce podział majątku.